Vill Du segla med briggen Tre Kronor

Klubben har erhållit specialpris för våra medlemmar att deltaga på Tre Kronors seglingar på ostkusten i början av maj 2015. Se bif. fil och där finner Du alla uppgifter, datum och hur Du anmäler Dig.

Erbjudande Båtklubbar