Ramp för småbåtar finns nu installerad

Vid lördagens städdag 16 maj byggdes en enklare ramp för att underlätta sjösättning respektive upptagning av mindre båtar. Rampen är placerad vid bäcken som rinner upp vid bryggplats 100, nordbryggan.