Viktiga datum 2016

Tänk på att senast 28 februari skall Du anmäla:

– om Du inte har för avsikt att utnyttja Din båtplats under 2016

– om Du önskar lämna klubben

Under mars månad sker fakturering av alla avgifter för 2016.