Nytt datum för upptagning av båtar: 2016-09-24

Önskemål om att senarelägga upptagningen en vecka av båtarna har framförts till klubben och godtagits. Nytt datum för båtupptagningen att skriva in i sin almanacka är lördag 24 september. Glöm inte att anmäla till klubben om du önskar att deltaga!