Påhälsning i våra båtar

Det har kommit till vår kännedom att flera båtar har haft påhälsning och material har försvunnit. Kontrollera hur det ser ut i Din båt och meddela styrelsen.