Gästhamn

Gästbåtplatser

Klubben tillhandahåller 3 -4 båtplatser beroende på båtstorlek. Hyran per dygn är 100:-. Instruktion för hur betalning finns i anslutning till gästbåtsbryggan eller använd gärna Swish.

Swisha 100:- till ”Kinda Båtklubb” Telefon Nr. 1236109763. Ange ”Gästhamn” i meddelandet.