Göta o Kinda kanal

För mer information om Göta kanal år 2016 och hur Du skall förfara, ber vi att få återkomma till då vi idag saknar information.

Kinda kanal erbjuder år 2016 – Vi saknar idag information från Kinda Kanal.

Ovan uppdateras så snart klubben erhåller information från respektive bolag.