Viktiga datum 2021

Solnedgång ÅsundenNu ser vi fram mot en ny härlig båtsommar och inför detta finns det en del information som du som medlem behöver ta del av!

Var vänlig och läs nedanstående information och spara den även för framtiden!

Viktiga datum under 2021 som Du direkt bör notera i Din kalender redan nu:

Andrahandsuthyrning: sista dag 28/2 – 21 för att skriftligen anmäla (via e-mail till
ordforande@kindabatklubb.se) om Du inte har för avsikt att utnyttja Din båtplats
sommaren 2021. Tänk på: Max 3 säsonger får Du utnyttja denna möjlighet. Blankett
finns på vår hemsida. Vi kommer också börja med att skärpa våra kontroller av tomma
båtplatser eftersom det fortfarande är många tomma platser under säsong.

Uppsägning av båtplats, medlemskap, rampnyckel: sista dag 28/2 – 21 – att skriftligen anmäla (via e-mail) ev. uppsägning av båtplats resp. utträde ur klubben att gälla för år 2021. Blankett finns på hemsidan.

Servicehusets dörrar beräknas att öppnas upp ca 2 april 2021, vädret avgör.

Sjövatten: Planeras för driftsättning första städdagen den 24 april 2021. Om frostrisk
inte längre föreligger kommer det sättas på tidigare.

Städdagar: 24 april, 22 maj, 11 september samt 9 oktober mellan kl 0900 – 1300. Klubben
bjuder på fika med tillbehör. I samband med fika noteras Ditt deltagande när Du har
gett Dig till känna i klubbhuset. Det är ett bra sätt att lära känna andra medlemmar
genom att aktivt deltaga på minst 1 städdag varje år.

Årsmöte: 24 april kl 1300 i Klubbhuset. Dagordning enligt klubbens stadgar. Detta är kallelsen till årsmötet. Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga strax före årsmötet i klubblokalen.

Sjösättning med kran den: 8 maj med start kl 0800. Styrelsen återkommer med plan för i vilken ordning som sjösättning med kranen kommer att ske. Din båt skall vara åsatt
slingmärke senast i samband med att kranbilen lyfter Din båt. Om man vill ha sin båt lyft
måste man meddela via mail till ansvarig planansvarig@kindabatklubb.se senast 13
april.

Förbereda båtupptagning: Senast 31 augusti skall Du meddela via mail till utsedd
person i styrelsen, Peter Danielsson (planansvarig@kindabatklubb.se), om Du har behov av lyft med kran för upptagning samt om Du har för avsikt att vinterförvara Din båt på Kinda båtklubbs hamnplan.

Båtupptagning med kran planeras till den: 25 september (preliminärt) med start kl
0800. Styrelsen återkommer med tidplan för upptagningen med kranen samt uppställning på hamnplanen i god tid före start.

Förvaring av båt inom klubbens område under vintern 2021/2022: Du skall senast
den 31 augusti via mail kontakta ansvarig i styrelsen, Peter Danielsson
(planansvarig@kindabatklubb.se), om Du önskar vinterplats. Ange längd och bredd på Din båt samt Ditt namn. Du erhåller återkoppling via mail. Detta gäller alla båtägare utan undantag. Efter upptagning skall Din båt vara försedd med tydligt ägarenamn (alt.
båtpaltsnummer/ medlemsnummer) och telefonnummer!

Ny kod till klubbens dörrar samt sjö resp. färskvatten, byts den 24 april
Gästande båtar som övernattar skall kontakta styrelsen för att erhålla gästkoden.

Ramp- resp. lyftplattnycklar: Nyckel kan hyras hos ICA Nära, Ulrikavägen, Rimforsa.
Detta gäller tillsvidare då styrelsen tittar på ett annat system för rampåtkomst.
För medlemmar gäller:
– Rampnyckel: Sek 50: -. (Endast 1 båt får hanteras per gång o nyckel)
– Lyftplattnyckel: Sek 200: – (Endast 1 båt får hanteras per gång o nyckel)

Nyckel skall återlämnas senast inom 8 timmar till utlämningsstället!
Alla upplagda båtar skall vara sjösatta senast 1 juni varje år.
Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad uppläggningsavgift efter 31
maj. Är det av särskilda skäl (exempelvis sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för
båtägare att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse.
Skriftlig ansökan (via e-mail) om detta meddelas styrelsen före 15 maj.
Åretruntuppläggning får maximalt ske tre år i rad räknat från 1 juni. Båtar eller annat
lösöre som kvarligger på föreningens område mer än tre år i rad kan föreningen efter
handräckning på båtägarens bekostnad avhysa. Ansvarig i styrelsen, Peter Danielsson
(planansvarig@kindabatklubb.se), anvisar plats för Din båt, vilket kan innebära att båten behöver flyttas på Din bekostnad.

Material, båttrailers tillhörande medlem eller gästande båtar
Skall alltid vara tydligt märkt med namn eller bryggplatsnummer samt telefonnummer.
Medlem som innehar bryggplats må ställa upp sin båttrailer på av klubben anvisad plats, se skiss vid rampen. Medlem som inte innehar båtplats hos klubben samt gäster som använder rampen står fritt första dygnet därefter 100: -/påbörjat dygn. Avgiften insättes på klubbens bankgirokonto: 5919-3896 snarast efter att trailern lämnat klubbens område. Ange Ditt namn och antal dygn som trailern stått uppställd.

Rimforsa januari 2021
Kinda Båtklubb
Styrelsen