Viktiga datum 2018

Solnedgång Åsunden

Andrahandsuthyrning:
sista dag 28/2-18 – för att skriftligen anmäla (via e-mail till ordforande@kindabatklubb.se) om Du inte har för avsikt att utnyttja Din båtplats sommaren 2018. Tänk på: Max 3 säsonger får Du utnyttja denna möjlighet. Blankett finns på vår hemsida. Vi kommer också börja med att skärpa våra kontroller av tomma båtplatser
eftersom det fortfarande är många tomma platser under säsong.

Uppsägning av båtplats, medlemskap, rampnyckel:
sista dag 28/2-18 – att skriftligen anmäla (via e-mail) ev. uppsägning av båtplats resp. utträde ur klubben att gälla för år 2018. Blankett finns på hemsidan.

Servicehusets dörrar planeras att öppnas upp ca 1 april 2018, vädret avgör.

Sjövatten:
Planeras för driftsättning första städdagen den 28 april 2018. Om frostrisk inte
längre föreligger kommer det sättas på tidigare. Städdagar: 28 april, 9 juni resp. 22 september mellan kl 0900 – 1300. Klubben bjuder på fika med tillbehör. I samband med fika noteras Ditt deltagande när Du har gett Dig till känna i klubbhuset.

Städdagar:
28 april, 9 juni resp. 22 september mellan kl 0900 – 1300. Klubben bjuder på
fika med tillbehör. I samband med fika noteras Ditt deltagande när Du har gett Dig till känna i klubbhuset.

Årsmöte:
28 april kl 1300 i Klubbhuset. Dagordning enligt klubbens stadgar. Detta är
kallelsen till årsmötet. Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga strax före årsmötet.

Sjösättning med kran:
5 maj med start kl 0800. Styrelsen återkommer med plan för i vilken ordning som sjösättning med kranen kommer att ske. Din båt skall vara åsatt slingmärke senast i samband med att kranbilen lyfter Din båt. Om man vill ha sin båt lyft måste man meddela via mail till ansvarig planansvarig@kindabatklubb.se senast 13 april.

Förbereda båtupptagning:
Senast 31 augusti skall Du meddela via mail till utsedd person i styrelsen, Peter Danielsson (planansvarig@kindabatklubb.se), om Du har behov av lyft med kran för upptagning samt om Du har för avsikt att vinterförvara Din båt på Kinda båtklubbs hamnplan.

Båtupptagning med kran:
planeras till den 29 september (preliminärt) med start kl 0800. Styrelsen återkommer med tidplan för upptagningen med kranen samt uppställning på hamnplanen i god tid före start.

Förvaring av båt inom klubbens område under vintern 2018/2019:
Du skall senast den 31 augusti via mail kontakta ansvarig i styrelsen, Peter Danielsson
(planansvarig@kindabatklubb.se), om Du önskar vinterplats. Ange längd och bredd på Din båt samt Ditt namn. Du erhåller återkoppling via mail. Detta gäller alla båtägare utan undantag. Efter upptagning skall Din båt vara försedd med tydligt ägarenamn (alt.
båtpaltsnummer/ medlemsnummer) och telefonnummer!

Alla upplagda båtar skall vara sjösätta senast 1 juni varje år.