Intresserad av KBK

Är du intresserad av Kinda Båtklubb?

Återkommande aktiviteter:

 • Under april-maj månad hålls årsmöte (justeringar i styrelsen görs då) i samband med någon av arbetsdagarna.
 • Vår respektive höst är det sjösättning/upptagning. Vid upptagning placeras båten på anvisad plats, detta gäller alla båtar. På upp- och iläggningsdagen finns kranbil på plats för den som behöver, till självkostnad. Upp-eller iläggning vid annan tidpunkt ombesörjes av medlem. Tidpunkt finns på hemsidan, anslagstavlan samt via aktuellt infoblad inför säsongen.
 • Klubben anordnar två arbetsdagar under våren och två arbetsdagar på hösten, med arbetsuppgifter/insats efter förmåga. Detta tillfälle ger stort utrymme att verkligen lära känna varandra. Traditionellt brukar anslutningen vara stor, med gemytlig stämning. Klubben bjuder dessutom på kaffe och smörgås vilket brukar smaka bra efter några timmars arbete. Datum för arbetsdagar finns på hemsidan, anslagstavlan samt via aktuellt infoblad inför varje säsong. Vid frånvaro debiteras en avgift.
 • 1:a Juni skall hamnplanen vara tömd på båtar, trailers, pallbockar, täckställningar etc. och vara uppställt på av styrelsen anvisad plats samt väl märkt med ägarens namn och tel.nr. Detta för att tillåta underhåll av planen och ge trivsamt intryck åt besökare, dessutom vill vi att alla besökare parkerar bilar på planen under båtsäsongen. Skulle dock materiel finnas kvar, utan styrelsens medgivande, kommer det att bortforslas på ägarens bekostnad.

Medlemskapets omfattar bl.a

 • Anslutning till Svenska BåtUnionen, vilket innebär bl.a. prenumeration av tidningen ”Båtliv” som skickas hem till medlemmarna.
 • Rabatterat pris på trailerrampen, som har en låst bom. Nyckel till låset finns på Ica/Nära/Ingo eller Frodab Rimforsa Bil & Fritid AB, i Rimforsa samhälle.

Bra att känna till

 • Vid miljöstationen kan medlemmarna lämna bl.a. spillolja från båtservicen. Hushållssopor kastas i soptunna, som töms regelbundet under säsongen.
 • Vid behov av varaktig el-anslutning (dvs. mer än handverktyg o.dyl) kontakta styrelsen.
 • Dusch kostar inget extra.
 • Klubbhuset är låst.
 • Vimplar & klistermärken med Kinda Båtklubbs logo finns att köpa genom styrelsen.

Aktuell information finns dels på hemsidan och på anslagstavla i hamnen. Där finns också en förslagslåda för idéer från medlemmar. Maila går också bra till någon i styrelsen.