Medlemsansökan och andra blanketter

I filerna nedan finner Du Kinda Båtklubbs medlemsansökan och andra blanketter:

Spara ned filen på Din egen dator. Fyll i blanketten och skriv under, maila den ifyllda blanketten/filen eller posta till:

Kinda Båtklubb
Box 79
590 41 Rimforsa

E-mail adresser hittar du under styrelse.