Städdag 25 april 2015

Ett 40-tal medlemmar hade möjlighet att deltaga denna dag. Vi hade tur med vädret nästa hela tiden, sol och varmt. Mycket arbete hanns med och styrelsen framför ett stort varmt tack till de medlemmar som deltog vid dagens arbete.

Klubben kommer att behandla samtliga bryggor med träolja

Styrelsens plan är att arbetet utföres lördag 25 april varför det inte är särskilt lämpligt att ha sin båt förtöjd vid klubbens bryggor då det finns risk för stänk.

Om vädret inte tillåter att bryggorna oljas in den dagen kommer arbetet att utföras så snart som möjligt därefter och i god tid före sjösättningen den 9 maj.

Klubb/familjefest den 9 maj

Nu äntligen är det dags, Alla medlemmar med respektive och barn inbjudes till en vårbuffé, notera den 9 maj i Din kalender redan nu.

Direkt efter avslutad sjösättning med kranbilen, ca kl 1230 – 1300 drar vi igång en härlig vårbuffé.

Pris: Sek 120: per person.

I priset ingår en härlig vårbuffé, smör, bröd, frukt, lättöl/läsk/vatten, kaffe och kaka.

Anmälan, som är bindande, görs enklast genom att Du sätter in Ditt/Ert totala belopp för Din familj på klubbens bankgiro, 5919-3896 så snart som möjligt, dock senast den 26 april. När Ditt belopp finns på klubbens konto har klubben tagit emot Din/Er anmälan. Ange på inbetalningen Ditt medlemsnamn samt antal personer som önskar vårbuffén. För att vårfesten skall kunna genomföras krävs minst 25 – 30 anmälda.

Familjemedlemmar till familjehuvud, undersökning

Klubben kommer inom den närmaste tiden att kontakta klubbens samtliga familjehuvuden via mail (utföres av Ing-Christin Lindblom, iclindblom@gmai.com) för att undersöka om de familjemedlemmar som idag finns angivna i klubbens register fortfarande är bosatta på familjehuvudets bostadsadress, vilket är förutsättningen för att försäkringen skall gälla vid arbetsdagar.

Familjehuvud som inte har uppgivit någon familjemedlem vid medlemsansökan kommer inte att kontaktas.

Det är väsentligt att Du själv kontaktar, via mail ansvarig i styrelsen, f.n. Claes Andersson, claean@gmail.com och meddelar framtida förändringar i familjebilden när någon familjemedlem avflyttar eller flyttar in.